Är Linux bättre än Windows och Apple OS

En kort jämförelse av olika operativsystem

När det kommer till olika operativsystem så är det vanligaste av dess med hästlängder Windows i någon form. Anledningarna till dessa är många. Vidare kommer Apple OS som i stort sett enbart kan användas i Macintosh datorer, vilket då gör att det blir ett mycket begränsad användningsområde. Efter detta så har du Linux som för många är det självklara valet. Vid en jämförelse av dessa kommer du i en svår position. Då Macintosh använder sig av ett annat system som är anpassat för annat än PC-datorer så kan i det fallet bara gränssnittet jämföras. Idet fallet hamnar Windows och Apple OS i samma fack då de har ett användarvänligt tema och skal som gör det lätta att förstå alla funktionerna.

Efter som Windows är det vanligaste operativsystemet som sitter i de flesta datorer, så blir det lättast att jämföra Linux operativsystem med detta. I det fallet handlar det både om användarvänlighet samt hur lätt det är att driva dessa system. När det kommer till prestandan i en dator som krävs för att driva ett operativsystem så vinner Linux över Windows. Vid en jämförelse av användarvänligheten och de automatiska funktioner som finns så kommer Windows alltid att vara ett bättre val för den som saknar stora kunskaper i datorernas värld. Något som Linux många gånger anses vara bättre för är i servrar, vilket också ofta härleder till att dessa operativsystem är snabbare än Windows.

Varför använder så många Microsoft Windows

Anledningarna till att Windows operativsystem är det vanligaste valet, är som tidigare nämnts många. Här handlar det i första hand om att Microsoft var de som tidigast utvecklade ett gränssnitt som medförde att du fick en grafisk användarmiljö. Sedan dess har allting utvecklats kring just detta operativsystem, vilket också gör att flera av de olika programvaror som skapas på marknaden är avsedda för och mest kompatibla med Windows. Något som också bidrar till att Windows i någon form är det vanligaste valet av operativsystem är lättheten att förstå det. Här är detta byggt för alla de som saknar kunskaper om datorer, vilket har lett till att flertalet av alla de drivrutiner som annars behöver laddas hem, automatiskt blir installerade i detta system.

Är det svårare att använda Linux operativsystem

På frågan om det är svårare att använda Linux som operativsystem i en dator än valet av Microsoft Windows blir svaret ett klart ja. Detta grundar sig i att det för det första finns så många versioner av Linux, och det i detta fall inte finns något enhetligt gränssnitt som skapar en användarmiljö du känner igen. Att använda Linux som operativsystem kommer därför att kräva större kunskaper om datorer och hur de fungerar än valet av Windows. De som har kunskaperna som krävs och lätt förstår nya miljöer att arbeta i, kommer dock att få ett bra operativsystem som vanligtvis är mycket snabbare än Windows. En del påstår också att Linux är säkrare och mera stabilt. Av den anledningen har detta system ofta sin plats i olika servrar, samt vid driften av webbhotell.

Varför anses Apple OS vara udda för privatpersoner

När det gäller Apple OS så är detta det system som blir valet för alla som använder en dator med märket Macintosh. På så sätt har detta operativsystem kommit lite vid sidan. I och med att antalet användare av Macintosh bara är en bråkdel av alla de som använder vanliga PC-datorer, så har detta operativsystem till och med blivit lite udda. De som använder sig av Apple OS i Macintosh-datorer är dock de som anser dessa överlägsna en PC-dator. Något som är väl känt inom datorkretsar är att dessa datorer har haft en överlägsen grafisk kapacitet, vilket många gånger lett till att de använts i tryckerier och vid text samt bildhantering. Om detta beror på operativsystemet eller på den grafiska processorn är dock inte lätt att förklara.