Så väljer du rätt operativsystem

Operativsystemet för dig som inget kan

När du är en person som är helt novis när det kommer till datorer, eller den som har ett handikapp såsom en synskada eller hörselskada, väljer du med fördel Windows operativsystem. Här får du ett mycket bra och stabilt system, där du snabbt kommer in i alla funktioner. Detta med anledning av att Windows gjort det hela så enkelt, så att egentligen ingen kan göra något fel som påverkar systemets funktioner. Windows som operativsystem fungerar även perfekt för alla de som är beroende av ett maximalt kompatibelt operativsystem samt de som helt enkelt redan kan mycket och vill göra det enkelt och säkert för sig själva.

Ditt val av operativsystem när du vill experimentera

Om du är den som har goda kunskaper inom data och rörande datorer, kommer du kanske vara den som gillar att tveaka, förändra och programmera. I det fallet kommer naturligtvis Windows att vara ett av valen, men vill du gå lite längre än andra så väljer du en Linux distribution. I det fallet kommer du att få ett operativsystem du faktiskt har rätt att förändra och göra precis vad du vill med. När du giller att skapa olika installationer och jobba på serversidan på det privata planet kommer även Linux i det fallet vara det bästa valet.

Operativsystemet för företagare

För de flesta företagare kommer det naturliga valet av operativsystem vara Windows. Här handlar det om att kompatibilitet och standard är det viktiga. Det handlar om att personalen ska känna sig hemma och att företaget ska kunna kommunicera på alla plan med kunder och leverantörer. Är det också så att företaget har det som går under namnet Intranet, vilket är ett internt system som du delar med andra på samma företag. Då ko0mmer Windows att vara det självklara valet.

Windows eller Linux för din serverdator

Oavsett om det gäller privatpersoner eller företag, så kommer det nästan alltid att vara ett val av en kommersiell Linux distribution som driver deras servrar. Här kan du bara se på alla webbhotell, VPS och Skydrives som finns på nätet. Det finns en anledning till att de baseras på Linux. Anledningen är att de kommersiella versionerna är mycket stabila, de tar mycket liten kapacitet av själva servern samt att de ligger på ett plan där det är lättare för de kunniga att bedriva skötseln. Är det så att du måste ha en server med IIS standard, kommer valet att ligga på Windows Server 2016.